Politica de confidențialitate

ELEU TRADE LTD își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea privind protecția datelor personale și a Regulamentului (UE) 2016/679 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a astfel de date.

ELEU TRADE LTD colectează și procesează datele personale în conformitate cu articolul 6 alin. 1 din Regulamentul 2016/679, pe baza:

O consimțământul explicit obținut în calitate de client;

o realizarea atribuțiilor ELEU TRADE LTD în cadrul unui contract cu tine;

o obligație juridică ce se aplică la ELEU TRADE LTD;

o În sensul intereselor legitime ale ELEU TRADE LTD sau o terță parte.

ELEU TRADE LTD colectează și prelucrează date cu caracter personal pe care le furnizați la noi pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, inclusiv următoarele obiective - contabile și furnizarea comercială de executare a contractului, de protecție a securității informațiilor.

ELEU TRADE LTD să respecte următoarele principii la procesarea datelor:

o legalitate, integritate și transparență;

o Relevanța față de obiectivele de tratament și reducerea la minimum de colectare a datelor;

o precizie și oportunitatea datelor;

o Integritatea și confidențialitatea prelucrării datelor personale;

o Asigurarea nivelului adecvat de securitate a datelor cu caracter personal.

ELEU TRADE LTD poate procesa și stoca datele personale, în scopul de a proteja interesele legitime - punerea în aplicare a obligațiilor sale către Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ministerul de Interne și a altor autorități de stat și municipale.

ELEU TRADE LTD oferă următoarele operații informațiile personale în următoarele scopuri:

o creează un cont pentru a utiliza serviciul - pentru a vă identifica și furniza serviciul;

o procesarea plăților și contabilitate - pentru a permite plata și contabilitate;

o prelucrare a unei comenzi - de a adopta un ordin și livrarea de bunuri de la noastre de e-shop la tine.

ELEU TRADE LTD prelucrează datele personale ale tuturor vizitatorilor - utilizatorii înregistrați și fără înregistrare, și anume: numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa IP, etc, care sunt colectate pentru identificare. Procesul precum și metodele de informare referitoare la plată și de plată selectată în scopul de afaceri și de contabilitate, precum și alte date necesare pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din contract.

ELEU TRADE LTD nu colectează și proces specific (sensibile) datele cu caracter personal referitoare la datele care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice sau apartenența sindicală, date genetice, date biometrice, date privind sănătatea sau date cu privire la viața sexuală sau orientare sexuală.

ELEU TRADE LTD stoca datele cu caracter personal ca are motive pentru depozitarea acestora. Apoi, ELEU TRADE LTD diligențele pentru a șterge și distruge toate datele dvs., fără întârzieri nejustificate.

ELEU TRADE LTD vă informează în cazul în care termenul limită de stocare a datelor trebuie să fie extinse pentru a îndeplini obiectivele, punerea în aplicare a contractului, în scopul de a intereselor legitime ale operatorului sau cealaltă persoană.

ELEU TRADE LTD poate, la libera sa alegere de a transfera o parte sau toate datele personale de prelucrare danniza personale obiectivele de prelucrare, în conformitate cu cerințele din Regulamentul (UE) 2016/679.Drepturile dumneavoastră în colectarea, prelucrarea și stocarea datelor personale

Dreptul de acces

Aveți dreptul de a solicita și de a primi de la ELEU TRADE LTD confirmarea că prelucrarea datelor cu caracter personal legate de tine.

Aveți dreptul de a accesa datele tale, precum și informații referitoare la colectarea, prelucrarea și stocarea datelor personale.

ELEU TRADE LTD va ofera, la cerere, o copie a datelor cu caracter personal prelucrate într-o formă adecvată sau electronică.

Dreptul de corectare sau de finalizare

Dreptul de a șterge (dreptul de a fi uitat)

Ați putea cere ELEU TRADE LTD ștergerea unui asociat datelor cu caracter personal și comerțul ELEU TRADE LTD are obligația de a le șterge, fără întârzieri nejustificate, atunci când există oricare dintre următoarele motive:

o datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate sunt;

o Tu retrage acordul în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământ, și nici un alt temei juridic pentru prelucrarea datelor;

o datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
O datele cu caracter personal trebuie să fie eliminate pentru a respecta o obligație legală în conformitate cu legislația UE sau legislația unui stat membru care se aplică administratorului;

ELEU TRADE LTD nu este necesar pentru a șterge datele personale, în cazul în care acestea sunt stocate și procesate:

O să respecte o obligație legală care necesită tratament prevăzut în legislația UE sau legislația statului membru în care se aplică ELEU TRADE LTD;

o din motive de interes public în domeniul sănătății publice;

o pentru stabilirea, exercitarea sau protejarea revendicărilor legale.

Dreptul de a restricționa procesarea

Aveți dreptul să solicitați de la ELEU TRADE LTD limitarea prelucrării datelor dvs. în cazul în care:

o Procesarea este ilegală, dar nu doriți să ștergeți datele dvs. personale, ci doar să o utilizați;

o ELEU TRADE LTD nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le impun pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea creanțelor lor juridice;

o contestarea corectitudinii datelor personale pentru o perioadă care permite ELEU TRADE LTD să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal;

o V-ați opus procedurii în așteptarea verificării faptului că temeiurile juridice ale ELEU TRADE LTD au un avantaj față de interesele dvs.

Dreptul la portabilitatea datelor

Dacă ați dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sau prelucrarea este necesară pentru contractul ELEU TRADE LTD, sau în cazul în care datele sunt prelucrate într-un mod automat, odată ce ați avut în față ELEU TRADE LTD:

o cereți ELEU TRADE LTD să vă furnizeze datele dvs. personale într-un format lizibil și să le transferați altui administrator;

o cereți ELEU TRADE LTD să transfere direct datele dvs. personale unui administrator pe care îl furnizați atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a opune prelucrării

Ați putea opune în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal ELEU TRADE LTD în cazul în care datele sunt prelucrate pe baza următoarelor motive:

prelucrarea datelor în scopuri de marketing direct;
prelucrarea datelor în scopuri de profilare.
ELEU TRADE LTD rezilia prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care dovedește că există motive legale întemeiate pentru continuarea acestuia, care au prioritate față de interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.Drepturile dvs. de a încălca securitatea informațiilor dvs. personale

În cazul în care ELEU TRADE LTD stabili o încălcare a securității datelor cu caracter personal, care pot prezenta un risc ridicat pentru drepturile și libertățile tale vor fi notificate fără întârziere a încălcării și măsurile luate sau care urmează să fie luate.

ELEU TRADE LTD nu este obligat să vă anunțe dacă au luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor afectate de încălcarea securității sau măsurile luate ulterior, pentru a se asigura că încălcarea nu conduce la un risc mai mare a drepturilor tu.

Dreptul la apărare

Aveți dreptul să vă plângeți de prelucrarea datelor dvs. personale în cadrul organismului de control relevant sau să faceți recurs în cadrul procedurilor judiciare.Furnizarea informațiilor dvs. personale către terțe părți

ELEU TRADE LTD poate, la libera sa alegere de a transfera o parte sau toate datele personale de prelucrare danniza personale obiectivele de prelucrare, în conformitate cu cerințele din Regulamentul (UE) 2016/679.

ELEU TRADE LTD nu autorizează utilizarea nu vinde, nu divulga sau partaja informații personale despre tine cu alte persoane sau cu firme care nu au legătură, cu excepția atunci când este necesar pentru a vă furniza serviciile solicitate și când le-ați furnizat permisiune.

Această Politică de confidențialitate se aplică numai site-ului administrat și deținut de ELEU TRADE LTD. Nu se aplică legăturilor cu alte site-uri web și datelor colectate de terțe părți care gestionează alte site-uri și utilizează cookie-uri pe ele.

Pentru prelucrarea datelor personale și furnizarea de servicii de ELEU TRADE LTD poate furniza date către parteneri de încredere care lucrează în misiune de ELEU TRADE LTD bazate pe relații contractuale și în conformitate cu acordurile confidențiale. Aceste companii pot utiliza astfel de informații pentru a permite companiei ELEU TRADE LTD să livreze publicitate clienților săi. Aceste companii nu au voie să împartă aceste informații pe cont propriu.

Dacă nu doriți ELEU TRADE LTD pentru a trimite informații către unul dintre partenerii de încredere poate retrage consimțământul AICI.

Măsuri de securitate și protecție

ELEU TRADE LTD ia măsuri tehnice și organizatorice de securitate pentru a proteja datele administrate de noi împotriva manipulării, pierderii, distrugerii și accesului Neo

Această Politică de confidențialitate se aplică numai site-ului administrat și deținut de ELEU TRADE LTD. Nu se aplică legăturilor cu alte site-uri web și datelor colectate de terțe părți care gestionează alte site-uri și utilizează cookie-uri pe ele.

Pentru prelucrarea datelor personale și furnizarea de servicii de ELEU TRADE LTD poate furniza date către parteneri de încredere care lucrează în misiune de ELEU TRADE LTD bazate pe relații contractuale și în conformitate cu acordurile confidențiale. Aceste companii pot utiliza astfel de informații pentru a permite companiei ELEU TRADE LTD să livreze publicitate clienților săi. Aceste companii nu au voie să împartă aceste informații pe cont propriu.

Dacă nu doriți ELEU TRADE LTD pentru a trimite informații către unul dintre partenerii de încredere poate retrage consimțământul AICI.Măsuri de securitate și protecție

ELEU TRADE LTD ia măsuri tehnice și organizatorice de securitate pentru a proteja datele administrate de noi împotriva manipulării, pierderii, distrugerii și accesul persoanelor neautorizate. Măsurile noastre de securitate sunt în continuă dezvoltare în conformitate cu evoluțiile tehnologice.

ELEU TRADE LTD folosesc mijloace tehnice pentru a proteja datele personale ale achiziției sau modificării de către persoane neautorizate, inclusiv:

A) Certificat de securitate SSL care criptează conexiunea dintre site și terminal.

B) Protecția bazei de date împotriva accesului neautorizat.

C) Programe de protecție antivirus și antivirus.

D) Protejarea conturilor client cu numele de utilizator și parola.

ELEU TRADE LTD este în curs de dezvoltare tehnică, care va permite anonimizarea datelor cu caracter personal. Anonimatul înseamnă că datele personale ale cumpărătorului (numele, adresa fizică, adresa de e-mail, adresa IP) va fi înlocuit marcate permanent GDPR-ZZ-LL-AAAA.Responsabilul cu supraveghetorul și protecția datelor:

Numele operatorului de date:

ELEU TRADE LTD, UIC / BULSTAT: 93899C

Telefon: +40 739 191 516